Pozostałe

Nieletni w świetle prawa: Kiedy i jak nieletni staje przed sądem jak dorosły?

Już od dawna trwa dyskusja na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i sposobu ich postępowania sądowego. Nieletni, czyli osoby poniżej 18 roku życia, mają inne prawa i obowiązki niż dorośli, ze względu na swoją niepełnoletniość. Jednak …