Na czym polega orientowanie mapy w terenie. Mapa, GPS czy kompas?

orientowanie mapy

Ponieważ orientacja w terenie jest tak istotna, skupimy się na niej w tym miejscu. Zgubienie się w lesie jest częstym zjawiskiem. Aby jednak zacząć wędrować z większą radością, wystarczy nauczyć się korzystać z mapy i kompasu.

Dlaczego warto korzystać z mapy, a nie z GPS?

Okazuje się jednak, że nawet jeśli pobierzemy mapy offline, nie zawsze działają, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których nie mamy zasięgu. Oszukałem sam siebie, korzystając w ten sposób z map Google. Podczas dłuższej podróży może się zdarzyć, że w naszym urządzeniu GPS wyczerpie się bateria i nie będziemy w stanie się zlokalizować. Ostatecznie okazuje się, że najlepszą i najbardziej niezawodną metodą jest nauczenie się czytania map i korzystania z różnych kompasów.

Orientowanie mapy

Można wykorzystać punkty wyróżnione na mapie w terenie, aby zorientować się w terenie, ale najlepszym narzędziem do tego celu jest kompas. Jeśli tylko jest on wyraźny i cienki, ten kompas będzie działał bez zarzutu. Na podstawie kompasu, zamiast lusterka czy innych tradycyjnych przyrządów celowniczych, spoczywa linijka. Ustawiając igłę magnetyczną we wschodniej i zachodniej ramce mapy, możemy wykorzystać te informacje do prawidłowego ustawienia kompasu podczas korzystania z mapy. Azymut z punktu A do punktu B można wyznaczyć, gdy mapa jest zorientowana (punkt, do którego chcemy dotrzeć). Na początek narysujemy linijką linię łączącą te dwa punkty.

Geometryczne orientowanie mapy według przedmiotów liniowych

Używając linijki, zlokalizuj znak obiektu liniowego (np. toru kolejowego, drogi itp.) i obróć mapę w poziomie do momentu, gdy linia obiektu w terenie pokryje się z linią obiektu na mapie. Upewnij się, że położenie sąsiednich obiektów w stosunku do linii odpowiada ich położeniu w terenie. Może to spowodować zmianę orientacji o 180 stopni. Linie myślowe, które łączą dwa punkty na ziemi, mogą być również wykorzystywane jako linie terenowe.

Ustalanie orientacji mapy w odniesieniu do cech topograficznych i rzeźby terenu

Możesz dowiedzieć się, gdzie znajduje się Twoje stanowisko, umieszczając linijkę na linii orientacyjnej, która łączy ją z dowolnym obiektem terenowym lub formą rzeźby terenu (np. kominem lub wzgórzem), a następnie zmieniając orientację mapy w poziomie tak, aby pokrywała się z położeniem Twojego stanowiska. Zgodnie z innym elementem krajobrazu badamy orientację (formę rzeźby terenu lub linię).

Magnetyczne orientowanie terenu – jak używać kompas

Kompas przyłóż do wschodniej lub zachodniej strony ramy mapy lub do linii siatki kilometrowej. Nachylenie magnetyczne jest brane pod uwagę, gdy przekracza połowę wartości (0-50) jednej tysięcznej podziału AK kompasu w tysięcznych częściach.

Podczas wyrównywania mapy z ramką należy posługiwać się krawędzią kompasu AK jako wskazówką. Obróć mapę poziomo tak, aby północny grot igły magnetycznej na podziałce tysięcznej wskazywał wartość dewiacji magnetycznej, a następnie W podanym przykładzie odpowiada to w zaokrągleniu odczytowi 0-50 na wskazówce igły magnetycznej.

Przy orientowaniu mapy według siatki kilometrowej krawędź kompasu AK należy przyłożyć do pionowej linii siatki kilometrowej. Teraz należy obrócić mapę w poziomie tak, aby grot igły magnetycznej wskazywał północ, i w tym miejscu znajduje się kąt magnetyczny mapy. Wskazówka igły magnetycznej w tym przykładzie wskazuje odczyt kompasu w zakresie 0-50 w liczbach okrągłych, co widać po wartości =0-47.

na czym polega orientacja mapy

Porównanie mapy i jej otoczenia (orientacja topograficzna)

Zanim porównasz mapę z tym, co widzisz w rzeczywistości, upewnij się, że wiesz, gdzie się znajdujesz. Bliżej, w środku i daleko to odpowiednie podziały obserwowanego terenu.

Proces rozpoznawania cech topograficznych i form rzeźby terenu na mapie jest następujący: W tym celu należy najpierw nanieść na zorientowaną mapę kierunek do obiektu w terenie, a następnie, na podstawie tych informacji, określić, jak daleko jest on oddalony, narysować przez niego linię i określić jej znak. Obiekty i formy terenu są badane pojedynczo. Porównanie terenu z mapą odbywa się stopniowo, od bliskiego do dalekiego.

Na zorientowanej mapie i na punkcie łączącym lokalizację z rozpoznanym punktem w terenie rysuje się kierunek do rozpoznanego punktu. Mierzenie lub szacowanie odległości między dwoma punktami daje przybliżone określenie ich odległości. Znalezienie na mapie śladu wskazanego obiektu pozwala odciąć go w wybranym kierunku. Obiekty znajdujące się na otaczającym terenie również mają wpływ na określenie dokładnej lokalizacji punktu.


Brązowy nalot na roślinach w akwarium? Zobacz jak go usunąc