Rozdzielność majątkowa a wspólne konto

Rozdzielność majątkowa

Kiedy para zawiera związek małżeński, prawo ustanawia między nimi wspólność majątkową. Choć jest to możliwe, małżonkowie mogą także wcześniej uzgodnić w akcie notarialnym zmianę ustawowej wspólności majątkowej lub ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym podział majątku na równych zasadach, podpisując ten akt przed zawarciem związku małżeńskiego. Obie strony umowy małżeńskiej mają prawo do jej zmiany lub rozwiązania w dowolnym momencie, w którym uznają to za stosowne. W przypadku zerwania intercyzy małżonkowie są współwłaścicielami, chyba że zdecydują inaczej.

To duży krok, by uczynić wasz związek oficjalnym, a to jeszcze bardziej scali was pod względem emocjonalnym i finansowym. Ja i Ty będziemy musieli jeszcze raz się pożegnać i przywitać. Warto pamiętać, że los bywa nieprzewidywalny, dlatego warto pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym. Jak najlepiej się do tego zabrać? Rozwiązaniem może być intercyza.

Jaka jest różnica między intercyzą, ugodą rozwodową a rozwodem?

Oboje małżonkowie mają udział we wzlotach i upadkach drugiej strony. Ponadto są oni ze sobą prawnie związani. Obie strony mają prawo do majątku uzyskanego przez jedno z nich lub oboje w trakcie trwania małżeństwa, co określa się mianem „wspólnoty majątkowej”[1]. Własnością indywidualną jest ten majątek, który nie wchodzi w skład wspólnoty majątkowej. W przeciwieństwie do małżeńskiej wspólności majątkowej, rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków posiada swój własny majątek. Aby podzielić majątek małżeński przed zawarciem małżeństwa, można zawrzeć intercyzę (ang. prenuptial agreement). Aby umowa była zgodna z prawem, musi zostać potwierdzona notarialnie i podpisana przez obie strony. Intercyzę można zawrzeć także po ślubie.

Czym jest intercyza

Kiedy intercyza jest podpisana w formie dokumentu notarialnego, reguluje sprawy finansowe pary małżeńskiej. Aby umowa była zgodna z prawem, nie może być podpisana pod przymusem i muszą się na nią zgodzić obie strony.

Jeśli intercyza została podpisana, pieniądze zarobione lub wypracowane w trakcie trwania małżeństwa nie będą wliczane do majątku małżeństwa. Najczęstszą formą intercyzy jest rozdzielność majątkowa, ale to od Was zależy, co w niej zawrzecie.

intercyza

Rozdzielność majątkowa może zostać wprowadzona tylko wtedy, gdy małżonkowie wyrażą na to zgodę.

Możliwe jest rozstrzygnięcie kwestii intercyzy w sądzie, jeśli jedna ze stron jest przekonana o jej zasadności, a druga nie.

Kiedy intercyza może być egzekwowana? Może się zdarzyć, że jedno z Was jest właścicielem firmy, która w końcu zacznie przynosić straty. Jeśli tak się stanie, Twój współmałżonek będzie odpowiedzialny za długi. Aby tego uniknąć, można wystąpić do sądu o orzeczenie, że intercyza jest konieczna.

Przed zawarciem intercyzy

Zawarcie tej umowy w ten sposób jest najbardziej typowe. Należy pamiętać o tym, że można to kontynuować nawet wtedy, gdy później ponownie się pobierzecie. Jeśli w przyszłości w Waszym małżeństwie pojawią się problemy, zawarcie intercyzy może okazać się pomocne. Jedno z Was będzie „zwolnione” z konieczności spłacania swoich zobowiązań z własnego majątku, jeśli drugie ma własne długi. Ponadto intercyza jest bardzo pomocna w przypadku rozwodu i podziału majątku. Dzięki temu nie ma żadnych pytań i zawsze wiadomo, kto jest czyj.

Rozdzielenie majątku ma kilka wad.

Intercyza, oprócz zalet, ma także pewne wady, które zostaną omówione poniżej. Istnieje kilka wad takiego rozwiązania, w tym fakt, że nie można składać wspólnych zeznań podatkowych w urzędach skarbowych. Zakupy i wyposażenie domu mogą być kosztowne, co utrudnia podział kosztów. Można jednak natychmiast rozwiązać ten problem, otwierając wspólny rachunek bankowy i przelewając na niego co miesiąc określoną kwotę.

Cena intercyzy

Opłata notarialna za podpisanie intercyzy przed ślubem wynosi 400 zł. Do tego należy doliczyć opłatę za dokumenty notarialne i podatek VAT, co daje łączny koszt około 550 zł.

Opłaty mogą być wyższe, jeśli z podpisaniem intercyzy będziecie czekać do czasu po ślubie. Kwota ta zależy od wartości całego Waszego wspólnego majątku. Jeśli cena zakupu nie przekracza 3 000 zł, będziecie musieli zapłacić 100 zł. Innymi słowy, koszt za zgromadzenie od 30 do 60 tys. zł wynosi 710 zł + 1% od nadwyżki ponad 30 tys. zł.

 

Profesjonalnej porady prawnej udzieli np adwokat wałbrzych, lub inny radca prawny.


Ile żyje żółw wodno lądowy? Jak o niego dbać?

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.